Industriventilation

Der stilles stadig større krav til effektiv og korrekt arbejdsmiljø og indeklima, så det imødekommer både medarbejdernes, firmaets og myndighedernes krav om sikkerhed og sundhed. Dårlig ventilation betyder utilpashed på arbejdet og øget sygefravær.

Først og fremmest skal ventilationsanlægget beskytte medarbejderne mod støv, dampe, lugte og andre sundhedsskadelige stoffer. Dernæst er der også et vigtigt miljøhensyn, så der ikke bliver udledt skadelige stoffer til det fri.

Når vi projekterer et anlæg til ventilation i industriproduktioner, forudsætter vi et tæt samspil med Dem som kunde, så vi får den bedste løsning i forhold til den enkelte virksomheds arbejdsprocesser og produktion. Vi har stor erfaring i industriventilation, og kan derfor stille Dem stor sikkerhed for kvalitet.

Industriventilation kan kræve meget store luftmængder, og det kan betyde et stort forbrug af energi. Derfor er vores rådgivning og service vigtig for at både nye og eksisterende anlæg får den bedst mulige driftsøkonomi. Vi rådgiver om, hvordan I udnytter Jeres indeklima bedst muligt, og står gerne for den løbende, efterfølgende service.

Har I brug for et nyt ventilationsanlæg eller forslag til forbedring og servicering af jeres eksisterende anlæg, så er De velkommen til at ringe eller skrive en mail med spørgsmål.​

Installationsgruppen A/S udfører kun opgaver for virksomheder.​

Installationsgruppen A/S

Adelvej 34b | 7000 Fredericia | Tlf.: 70 22 30 92 | hmh@installationsgruppen.dk